Modelowanie procesów biznesowych zgodnie z notacją Business Process Model and Notation

Minister Rozwoju rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Modelowanie procesów biznesowych zgodnie z notacją Business Process Model and Notation" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Rozwoju zaprasza zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 24 czerwca 2020 r. na adres: marek.soltysiak@mr.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Rozwoju

Wniosek

Formularz