Zintegrowany System Kwalifikacji

Audytowanie dostępności stron internetowych zgodnie ze standardem WCAG

Minister Cyfryzacji rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Audytowanie dostępności stron internetowych zgodnie ze standardem WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Cyfryzacji prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 24.05.2019 r. na adresy: Sekretariat.DODiRK@mc.gov.pl oraz Boguslaw.Debski@mc.gov.pl.

Do pobrania:

Pismo Ministra Cyfryzacji

Wniosek

Formularz