Zintegrowany System Kwalifikacji

Identyfikowanie predyspozycji zawodowych w procesie rekrutacji oraz na rzecz rozwoju zawodowego wewnątrz organizacji

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Identyfikowanie predyspozycji zawodowych w procesie rekrutacji oraz na rzecz rozwoju zawodowego wewnątrz organizacji" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 31.05.2019 r. na adresy: sekretariat@mrpips.gov.pl oraz Agnieszka.Majcher-Teleon@mrpips.gov.pl

 

Do pobrania:

Pismo Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Wniosek

Formularz