Zintegrowany System Kwalifikacji

Diagnozowanie preferencji zawodowych z wykorzystaniem testów psychologicznych na rzecz wyboru lub zmiany ścieżki zawodowej

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Diagnozowanie preferencji zawodowych z wykorzystaniem testów psychologicznych na rzecz wyboru lub zmiany ścieżki zawodowej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 10.06.2019 r. na adres: sekretariat.DRP@mrpips.gov.pl.

 

Do pobrania: 

Pismo Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Wniosek

Formularz