Zintegrowany System Kwalifikacji

Wdrażanie standardów dostępności w organizacji

Minister Inwestycji i Rozwoju rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Wdrażanie standardów dostępności w organizacji" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Inwestycji i Rozwoju prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 24.05.2019 r. na adresy: sekretariatDZF@miir.gov.pl oraz beata.lewczuk@miir.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministra Inwestycji i Rozwoju

Wniosek

Formularz