Zintegrowany System Kwalifikacji

Diagnozowanie psychologicznych uwarunkowań potrzeb edukacyjnych młodzieży

Minister Edukacji Narodowej rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Diagnozowanie psychologicznych uwarunkowań potrzeb edukacyjnych młodzieży” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat załączonego wniosku Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Ministerstwo Edukacji Narodowej prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 22 października 2019 r. na adres: zsk@men.gov.pl.

 

Pobierz:

Pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej

Wniosek

Formularz