Zintegrowany System Kwalifikacji

Wykonywanie i montowanie mebli wbudowanych

Minister Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Wykonywanie i montowanie mebli wbudowanych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Przedsiębiorczości i Technologii zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 16.12.2019 r. na adresy: kwalifikacjezawodowe@mpit.gov.pl i artur.trautman@mpit.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

Wniosek

Formularz