Minister Zdrowia rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Dokonywanie oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Zdrowia zaprasza zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 2 marca 2020 r. na adresy: a.zaprzala@mz.gov.pl lub dep-ns@mz.gov.pl 

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Zdrowia

Wniosek

Formularz