Instytut Badań Edukacyjnych na prośbę Ministerstwa Cyfryzacji rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Obsługa techniczna platformy e-learningowej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zainteresowane środowiska prosimy o przekazanie swoich opinii na załączonym formularzu do dnia 28.02.2020 r. na adres konsultacje.zsk@ibe.edu.pl

Do pobrania:

Pismo Instytutu Badań Edukacyjnych

Wniosek

Formularz