Instytut Badań Edukacyjnych wybrał kolejne podmioty, z którymi będzie współpracować na tej płaszczyźnie. Najlepsze wnioski w zakończonej, trzeciej już odsłonie konkursu,  przedstawiły Związek Harcerstwa Polskiego oraz Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego.

W Polsce działa kilkanaście tysięcy instruktorów harcerskich. Instruktor harcerski to osoba mająca kompetencje lidera, wychowawcy, potrafiąca poprowadzić szkolenie albo zorganizować imprezę dla tysiąca osób – mówi Helena Anna Jędrzejczak, która z ramienia IBE będzie współpracować z ZHP. Włączenie do ZSK kwalifikacji związanych z tym, co harcerze doskonale potrafią, ale kwitują stwierdzeniem „byłam drużynową” albo „prowadziłam zlot”, sprawi, że umiejętności te będą rozpoznawane. Zyskają na tym wolontariusze i pracownicy organizacji pozarządowych, pracodawcy, osoby zajmujące się pracą z młodzieżą i dorosłymi. Wreszcie – zyska społeczeństwo, na rzecz którego pracują instruktorzy harcerscy – dodaje.

Organizacje harcerskie wspólnie z IBE przygotowują już opisy kilku kwalifikacji. Współpraca pokazała, że doświadczenie praktyków – instruktorów harcerskich będących specjalistami w obszarze pracy z kadrą, zarządzania pracą wolontariuszy czy prowadzenia pracy wychowawczej, w połączeniu z kompetencjami ekspertów IBE daje rezultaty. Obecnie Związek Harcerstwa Polskiego przystępuje do kolejnego etapu współpracy z Instytutem, mającego na celu wsparcie w przygotowaniach  do nadawania kwalifikacji rynkowych w ZSK (pełnienia roli instytucji certyfikującej).

Wspólnie z IBE rozwiązania dotyczące walidacji i certyfikowania kwalifikacji rynkowych opracuje również Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego. Za współpracę z ZZDZ, z ramienia IBE odpowiedzialna będzie dr Natalia Kopeć-Panek: Zespół ekspertów oddelegowany z ramienia ZZDZ do prac dotyczących wprowadzenia, walidowania i certyfikowania kwalifikacji w obszarze logistyki składa się z osób posiadających ogromną wiedzę i doświadczenie praktyczne w zakresie opracowywanej kwalifikacji, potrafiących – co także ważne - ujmować efekty uczenia czy zapisy dot. walidacji i zapewniania jakości w trafnych i konkretnych sformułowaniach. Połączenie wiedzy i kompetencji pracowników ZZDZ i IBE pozwala przypuszczać, że będzie to sprawna i bardzo owocna współpraca, a jej efekty przyniosą wymierne korzyści społeczne.

Współpraca ZHP i ZZDZ z IBE będzie trwać do marca przyszłego roku.

Informacje o kolejnych edycjach konkursów, w ramach których Instytut Badań Edukacyjnych zapewniać będzie wsparcie tak jak dotychczas publikowane będą na portalu kwalifikacje.gov.pl