W dniach 16-27 października br. Instytut Badań Edukacyjnych przyjmował wnioski na udzielenie wsparcia podmiotom wpisanym na listę PZZJ. W procesie naboru wzięło udział 12 podmiotów, z czego 6 otrzyma wsparcie obejmujące dostęp do wiedzy i warsztatów z zakresu  m.in systemów zarządzania (w tym zarządzania jakością) oraz systemów projektowania i wdrażania nowych rozwiązań.

Wyłoniono podmioty, które spełniały kluczowe kryteria:

  • otrzymały uprawnienia do grup kwalifikacji, spośród których kwalifikacje rynkowe funkcjonują już w systemie lub są w procesie włączania do ZSK;
  • są zróżnicowane pod względem liczby grup kwalifikacjidla których posiadają uprawnienia do pełnienia zewnętrznego zapewniania jakości;
  • reprezentują łącznie różne działy aktywności społecz­no-gospodarczej (sektory).

Wsparcie otrzymają następujące podmioty:

  • Główny Instytut Górnictwa oraz Instytut Technologii Eksploatacji posiadające uprawnienia do grup kwalifikacji, spośród których kwalifikacje funkcjonują w systemie ZSK;
  • Grupa Gumułka Euroedukacja Spółka z o.o oraz Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski posiadające uprawnienia do grup kwalifikacji, spośród których kwalifikacje są w procesie włączania do ZSK;
  • Instytut Spraw Publicznych posiadający uprawnienia do największej liczby grup kwalifikacji;
  • Instytut Nafty i Gazu posiadające uprawnienia do grup kwalifikacji, do których uprawnień nie posiada żaden inny PZZJ wpisany na listę.
W wyborze uwzględniono także zróżnicowanie sektorowe zgłoszonych instytucji: trzy instytucje reprezentują sektor publiczny, dwie sektor rynkowy, jedna sektor pozarządowy.Ponadto intencją IBE jest dotarcie ze wsparciem do każdej instytucji, która została wpisana na listę PZZJ. Każdy podmiot zyska możliwość uczestnictwa w warsztatach na temat jakości i walidacji w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, prowadzonych przez IBE. Ponadto IBE ułatwi wymianę informacji i doświadczeń między tymi podmiotami.