W związku z zakończeniem w dniu 11.03.2019 r. oceny wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej "Stylizowanie paznokci" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, dokonanej zgodnie z przepisami art. 19 i 20 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, oraz decyzją Wnioskodawcy o jego wycofaniu, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii informuje o negatywnym rozpatrzeniu przedmiotowego wniosku.