W związku z zakończeniem w dniu 8.11.2019 r. oceny wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej "Instruktor stylizacji rzęs" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, dokonanej zgodnie z przepisami art. 19 i 20 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, oraz decyzją Wnioskodawcy o jego wycofaniu, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii informuje o negatywnym rozpatrzeniu przedmiotowego wniosku.