W związku z zakończeniem w dniu 03.12.2019 r. oceny wniosków o włączenie kwalifikacji rynkowych:

"Asystowanie osobie starszej w zakresie czynności porządkowych",
"Asystowanie niesamodzielnej osobie starszej w zakresie żywienia",
"Asystowanie niesamodzielnej osobie starszej lub przewlekle chorej w higienie i pielęgnacji",
"Tworzenie planu aktywizacji osoby starszej",
"Wspieranie osoby starszej mieszkającej samotnie"

do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, dokonanej zgodnie z przepisami art. 19 i 20 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacjib, Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej informuje o negatywnym rozpatrzeniu przedmiotowych wniosków.