W związku z zakończeniem w dniu 21.09.2019 r. oceny wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej "Przedsiębiorczość dla sektora kreatywnego" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, dokonanej zgodnie z przepisami art. 19 i 20 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii informuje o negatywnym rozpatrzeniu przedmiotowego wniosku.