W związku z zakończeniem oceny wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej "Przygotowanie i wdrażanie działań w zakresie interwencji kryzysowej, zapobiegających konsekwencjom rozwoju kryzysu powstałego w wyniku losowych zdarzeń nagłych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, dokonanej zgodnie z przepisami art. 19 i 20 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje o negatywnym rozpatrzeniu przedmiotowego wniosku.