W związku z zakończeniem w dniu 22.01.2020 r.  oceny wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej o nazwie „Pielęgnowanie ogrodów i terenów zieleni” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, dokonanej zgodnie z przepisami art. 19 i 20 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje o negatywnym rozpatrzeniu wniosku.