W związku z prowadzonymi pracami mającymi na celu włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) siedmiu kwalifikacji rynkowych:

  1. Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych - dźwiękowe systemy ostrzegawcze;
  2. Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych - systemy sygnalizacji pożarowej i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi.
  3. Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych - stałe urządzenia gaśnicze gazowe,
  4. Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych - dźwiękowe systemy ostrzegawcze;
  5. Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych - systemy sygnalizacji pożarowej i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi;
  6. Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych - stałe urządzenia gaśnicze gazowe;
  7. Montaż i konserwacja autonomicznych czujek: tlenku węgla, dymu, ciepła i gazu, zwany dalej "zespołem",

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uprzejmie informuje o powołaniu do Zespołu ekspertów, o którym mowa w art. 21 ust.2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz.2153):

  1. Pani Agata Domżał - członek Zespołu;
  2. Pan Rafał Porowski - członek Zespołu;
  3. Pan Sławomir Zając - członek Zespołu.

Aktualizacja 7.12.2018

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uprzejmie informuje o zmianie członka Zespołu ekspertów, o którym mowa w art. 21 ust.2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz.2153). Nowym członkiem Zespołu został:

            2. Pan Rafał Miszelski - członek Zespołu.