W związku z prowadzonymi pracami mającymi na celu włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) trzech kwalifikacji rynkowych: "Planowanie i prowadzenie procesu szkoleniowo-treningowego z kiteboardingu", "Planowanie i prowadzenie zajęć z kiteboardingu", "Zarządzanie procesem dydaktyczno-szkoleniowym w kiteboardingu", Ministerstwo Sportu i Turystyki uprzejmie informuje o powołaniu do Zespołu ekspertów, o którym mowa w art. 21 ust.2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz.2153):

- dr Urszula Szczepanik, AWF Wrocław

- dr Piotr Kunysz, AWF Wrocław

- mgr Krzysztof Traczyk, AWF Katowice