W związku z prowadzonymi pracami mającymi na celu włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) kwalifikacji rynkowej "Określanie stanu technicznego oraz wycena jachtów motorowych" Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej uprzejmie informuje o powołaniu do Zespołu ekspertów, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153):

 

1. Pan dr inż. Piotr Treichel – absolwent i pracownik (adiunkt) Akademii Morskiej w Szczecinie;
2. Pan Marcin Marciniak – Mierzejewski – pracownik Instytutu Badań Edukacyjnych;
3. Pan Mateusz Przywara – pracownik Instytutu Badań Edukacyjnych.