KWALIFIKACJA FUNKCJONUJĄCA

Link do kwalifikacji w rejestrze

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa o włączeniu kwalifikacji
 

Instytucje certyfikujace

Decyzja Ministra Infrastruktury i Budownictwa nadająca uprawnienia Fundacji VCC

Fundacja Vocational Competence Certificate


PZZJ

Instytutut Technologii Eksploatacji