KWALIFIKACJA FUNKCJONUJĄCA
 
 
Link do kwalifikacji w rejestrze

Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki

Instytucje certyfikujące

Kadry Turystyki Sp. z o.o.

 

PZZJ

Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski