KWALIFIKACJA FUNKCJONUJĄCA  
Link do kwalifikacji w rejestrze   
Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie włączenia kwalifikacji
 
 
 
Instytucje certyfikujące
 
  1. Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Bielsko-Biała)
  2. Izba Rzemieślnicza (Rzeszów)
  3. Izba Rzemieślnicza Mazowsza, Kurpi i Podlasia (Warszawa)
  4. Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Szczecin)
  5. Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Katowice)
  6. Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Tarnów)
  7. Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców (Kielce)
  8. Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości (Radom)
  9. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Gorzów Wielkopolski)
10. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Lublin)
11. Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy
12. Lubelska Izba Rzemieślnicza
13. Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Warszawa)
14. Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Gdańsk)
15. Toruńska Izba Rzemieślnicza
16. Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu
17. Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Szczecin)
 
PZZJ
 
Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)