KWALIFIKACJA FUNKCJONUJĄCA  
Link do kwalifikacji w Rejestrze 
Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji w sprawie włączenia kwalifikacji
 
 
Instytucje certyfikujące
VS DATA Witold Sobolewski