KWALIFIKACJA FUNKCJONUJĄCA 

Link do kwalifikacji w Rejestrze

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie włączenia kwalifikacji

Instytucje certyfikujące 

  1. Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Bielsko-Biała) 
  2. Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
  3. Dolnośląska Izba Rzemieślnicza (Wrocław)
  4. Izba Rzemieślnicza (Opole)
  5. Izba Rzemieślnicza (Rzeszów)
  6. Izba Rzemieślnicza (Łódź)
  7. Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości (Białystok)
  8. Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości (Zielona Góra)
  9. Izba Rzemieślnicza Lubelszczyzny (Lublin)
10. Izba Rzemieślnicza Mazowsza, Kurpi i Podlasia (Warszawa)
11. Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Szczecin)
12. Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Katowice)
13. Izba Rzemieślnicza w Rybniku
14. Izba Rzemieślnicza w Wyszkowie
15. Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców (Kielce)
16. Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości (Radom)
17. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Gorzów Wielkopolski)
18. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Lublin)
19. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego (Słupsk)
20. Kaliska Izba Rzemieślnicza w Kaliszu
21. Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy
22. Lubelska Izba Rzemieślnicza
23. Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Warszawa)
24. Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Kraków)
25. Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Gdańsk)
26. Toruńska Izba Rzemieślnicza
27. Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Olsztyn)
28. Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu
29. Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Szczecin)

PZZJ

Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)