KWALIFIKACJA FUNKCJONUJĄCA 

Link do kwalifikacji w Rejestrze

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie włączenia kwalifikacji

Instytucje certyfikujace
 
  1. Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Bielsko-Biała)
  2. Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
  3. Izba Rzemieślnicza (Rzeszów)
  4. Izba Rzemieślnicza (Łódź)
  5. Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości (Białystok)
  6. Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Kaliszu
  7. Izba Rzemieślnicza Lubelszczyzny (Lublin)
  8. Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Katowice)
  9. Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców (Kielce)
10. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Gorzów Wielkopolski)
11. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego (Słupsk)
12. Kaliska Izba Rzemieślnicza w Kaliszu
13. Lubelska Izba Rzemieślnicza
14. Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Gdańsk)
15. Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu
16. Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Szczecin)

PZZJ

Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)