KWALIFIKACJA FUNKCJONUJĄCA

Link do kwalifikacji w Rejestrze

Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki w sprawie włączenia kwalifikacji

Instytucje certyfikujace

Fundacja VCC

Fundacja Wiedza Umiejętność Rozwój

PZZJ

Instytut Turystyki Spółka z o.o.