KWALIFIKACJA FUNKCJONUJĄCA 

Link do kwalifikacji w Rejestrze

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie włączenia kwalifikacji

Instytucje certyfikujace

Fundacja Vocational Competence Certificate

Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych

Polskie Centrum Mediacji

PZZJ

Fundacja Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego