KWALIFIKACJA FUNKCJONUJĄCA

Link do kwalifikacji w Rejestrze

Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji w sprawie włączenia kwalifikacji

 

Instytucje certyfikujace

Fundacja Vocational Competence Certificate

 

PZZJ
Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy