KWALIFIKACJA FUNKCJONUJĄCA 

Link do kwalifikacji w Rejestrze

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie włączenia kwalifikacji

Instytucje certyfikujace

Francusko-Polska Izba Gospodarcza

PZZJ

Grupa Gumułka Euroedukacja Spółka z o.o.