KWALIFIKACJA FUNKCJONUJĄCA

Link do kwalifikacji w Rejestrze

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie włączenia kwalifikacji

Instytucje certyfikujace

1. Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Bielsko-Biała)
2. Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
3. Dolnośląska Izba Rzemieślnicza (Wrocław)
4. Izba Rzemieślnicza (Opole)
5. Izba Rzemieślnicza (Rzeszów)
6. Izba Rzemieślnicza (Łódź)
7. Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości (Białystok)
8. Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości (Zielona Góra)
9. Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Kaliszu
10. Izba Rzemieślnicza Lubelszczyzny (Lublin)
11. Izba Rzemieślnicza Mazowsza, Kurpi i Podlasia (Warszawa)
12. Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Szczecin)
13. Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Katowice)
14. Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Tarnów)
15. Izba Rzemieślnicza w Rybniku
16. Izba Rzemieślnicza w Wyszkowie Izba Rzemieślnicza w Wyszkowie
17. Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców (Kielce)
18. Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości (Radom)
19. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Gorzów Wielkopolski)
20. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Lublin)
21. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego (Słupsk)
22. Kaliska Izba Rzemieślnicza w Kaliszu
23. Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy
24. Lubelska Izba Rzemieślnicza
25. Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Warszawa)
26. Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Kraków)
27. Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Gdańsk)
28. Toruńska Izba Rzemieślnicza
29. Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Olsztyn)
30. Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu
31. Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Szczecin)

PZZJ

Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)