KWALIFIKACJA FUNKCJONUJĄCA

Link do kwalifikacji w Rejestrze

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie włączenia kwalifikacji

Instytucje certyfikujace

1. Izba Rzemieślnicza Lubelszczyzny (Lublin)
2. Izba Rzemieślnicza Mazowsza, Kurpi i Podlasia (Warszawa)
3. Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Katowice)
4. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Lublin)
5. Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna (Warszawa)
6. Krotoszyńska Izba Rzemieślnicza
7. Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Kraków)
8. Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Gdańsk)
9. Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

PZZJ

Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)