Link do kwalifikacji w Rejestrze

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie włączenia kwalifikacji

Instytucje certyfikujace

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy

PZZJ