KWALIFIKACJA FUNKCJONUJĄCA

Link do kwalifikacji w Rejestrze

Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki

Instytucje certyfikujace

Agencja Promocji Pracy i Reklamy "Wschód" - Grzegorz Górnik

PZZJ

Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o.