Link do kwalifikacji w Rejestrze

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Instytucje certyfikujace

Fundacja Vocational Competence Certificate

PZZJ