Link do kwalifikacji w Rejestrze

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Instytucje certyfikujace

PZZJ