Zintegrowany System Kwalifikacji

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi negatywnie rozpatrzyło wniosek o włączenie do ZSK kwalifikacji rynkowej "Przygotowanie i produkcja wędlin metodami tradycyjnymi"

W związku z zakończeniem w dniu 28.11.2019 r. oceny wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej "Przygotowanie i produkcja wędlin metodami tradycyjnymi" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, dokonanej zgodnie z przepisami art. 19 i 20 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje o negatywnym rozpatrzeniu przedmiotowego wniosku.