Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na szkolenie z obsługi Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK). Celem szkolenia jest zaprezentowanie funkcjonalności ZRK, w tym przede wszystkim procesu wnioskowania o włączenie kwalifikacji rynkowych i nadawania uprawnień do certyfikowania kwalifikacji. Szkolenie zawiera elementy praktyczne oparte na kwalifikacjach zgłoszonych już do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do podmiotów chcących włączyć kwalifikacje do ZRK, w tym w szczególności do stowarzyszeń i organizacji pracodawców, przedsiębiorców, pracodawców, partnerów społecznych oraz przedstawicieli sektora edukacji pozaformalnej.

Szkolenie jest jednodniowe, odbędzie się w terminach 8 marca, 9 marca 15 marca oraz 16 marca br. w Budynku Atrium Tower mieszczącym się przy Alei Jana Pawła II 25 w Warszawie, w godzinach 9:00-15:00.

Prosimy o potwierdzenie  chęci uczestnictwa w szkoleniu w wybranym przez Państwa terminie  do dnia 3 marca br., za pośrednictwem formularza kontaktowego.

W przypadku braku zgłoszenia wymaganej liczby uczestników, organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Strategii, Kwalifikacji
i Kształcenia Zawodowego

tel. +48 22 34 74 195, fax +48 22 34 74 190
mail: zsk@men.gov.pl
www.men.gov.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
tel. +48 22 241 71 00
mail: zsk@ibe.edu.pl
www.ibe.edu.pl

Punkt Koordynacyjny ds. Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji
tel. +48 22 34 74 195
mail: info.kwalifikacje@men.gov.pl
www.prk.men.gov.pl
ZSK
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego