Minister Koordynator ZSK ogłosi wkrótce drugi nabór na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości wobec instytucji certyfikującej.

Planujemy, że nabór prowadzony będzie w zakresie następujących grup kwalifikacji: 

 • gospodarka wodna (Ministerstwo Środowiska),
 • sport powszechny (Ministerstwo Sportu i Turystyki),
 • sport wyczynowy (Ministerstwo Sportu i Turystyki),
 • kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego),
 • rolnictwo (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi),
 • rozwój wsi (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi),
 • rynki rolne (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi),
 • sprawiedliwość (Ministerstwo Sprawiedliwości),
 • sprawy wewnętrzne (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji),
 • drogi publiczne (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa),
 • transport kolejowy (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa),
 • łączność (nazwa grupy może ulec zmianie) (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa).

Aby przygotować się do złożenia wniosku zachęcamy zainteresowane podmioty do zakładania kont w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK) już teraz.

Podmiotem prowadzącym ZRK jest obecnie Instytut Badań Edukacyjnych. W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres: rejestr@ibe.edu.pl

 

Oficjalny nabór zostanie ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na początku kwietnia 2018 roku na portalu ZSK w zakładce Ogłoszenia. Wówczas podane zostaną szczegółowe informacje, w tym: wzór formularza, instrukcja wypełniania formularza, szczegółowe określenie grup kwalifikacji.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Strategii, Kwalifikacji
i Kształcenia Zawodowego

tel. +48 22 34 74 195, fax +48 22 34 74 190
mail: zsk@men.gov.pl
www.men.gov.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
tel. +48 22 241 71 00
mail: zsk@ibe.edu.pl
www.ibe.edu.pl

Punkt Koordynacyjny ds. Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji
tel. +48 22 34 74 195
mail: info.kwalifikacje@men.gov.pl
www.prk.men.gov.pl
ZSK
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego