Minister Koordynator Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji ogłosił drugi nabór na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości wobec instytucji certyfikującej.

Nabór trwa do 14 maja i prowadzony jest w zakresie następujących grup kwalifikacji:
 •     drogi publiczne,
 •     gospodarka wodna,
 •     kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
 •     łączność,
 •     rolnictwo,
 •     rozwój wsi,
 •     rynki rolne,
 •     sport,
 •     sprawiedliwość,
 •     sprawy wewnętrzne,
 •     transport kolejowy.

Zapraszamy do składania wniosków poprzez Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji

 W zakładce Ogłoszenia znajdą Państwo informacje o tym, jakie podmioty mogą brać udział w naborze i jakie dane należy podać we wniosku. Podajemy także listę dodatkowych wymaganych dokumentów niezbędnych przy składaniu wniosku.

Wszelkie pytania związane z naborem prosimy kierować na adres email: pzzj@men.gov.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Strategii, Kwalifikacji
i Kształcenia Zawodowego

tel. +48 22 34 74 195, fax +48 22 34 74 190
mail: zsk@men.gov.pl
www.men.gov.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
tel. +48 22 241 71 00
mail: zsk@ibe.edu.pl
www.ibe.edu.pl

Punkt Koordynacyjny ds. Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji
tel. +48 22 34 74 195
mail: info.kwalifikacje@men.gov.pl
www.prk.men.gov.pl
ZSK
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego