„Pilotowanie imprez turystycznych” to kolejna kwalifikacja rynkowa włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Osoba posiadająca kwalifikację „Pilotowanie imprez turystycznych” będzie gotowa do realizowania imprez turystycznych w imieniu organizatora. Opracuje plan realizacji na podstawie programu imprezy turystycznej oraz skompletuje informacje organizacyjne i krajoznawcze dotyczące imprezy. W ramach powierzonych jej zadań będzie współpracować z dostawcami usług świadczonych dla organizatora, a w trakcie realizacji imprezy zgromadzi dokumenty potrzebne do jej rozliczenia i sporządzenia raportu.

Więcej informacji o wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach potrzebnych do uzyskania tej kwalifikacji można znaleźć w

Obwieszczeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 maja 2018 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Strategii, Kwalifikacji
i Kształcenia Zawodowego

tel. +48 22 34 74 195, fax +48 22 34 74 190
mail: zsk@men.gov.pl
www.men.gov.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
tel. +48 22 241 71 00
mail: zsk@ibe.edu.pl
www.ibe.edu.pl

Punkt Koordynacyjny ds. Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji
tel. +48 22 34 74 195
mail: info.kwalifikacje@men.gov.pl
www.prk.men.gov.pl
ZSK
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego