Zintegrowany System Kwalifikacji powiększył się o kolejną kwalifikację rynkową (rzemieślniczą) "Glazurnik" - świadectwo czeladnicze”.

Branża budowlana jest jednym z najprężniej działających sektorów polskiej gospodarki, a brak wykwalifikowanej kadry jest jedną z najbardziej odczuwalnych bolączek firm remontowych czy developerskich. Pracodawcy poszukują pracowników, którzy mogą pochwalić się nie tylko odpowiednim stażem pracy, ale również potwierdzonymi kwalifikacjami. To bardzo ważne, szczególnie, że konkurencja na rynku jest duża i firmy nie mogą pozwolić sobie na gorszą jakość oferowanych usług.

Dokument potwierdzający kwalifikację „Glazurnik – świadectwo czeladnicze” będzie ważny bezterminowo.

Więcej informacji wraz z kryteriami, które trzeba spełnić, by uzyskać świadectwo potwierdzające kwalifikację, znajduje się na stronie Monitora Polskiego.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Strategii, Kwalifikacji
i Kształcenia Zawodowego

tel. +48 22 34 74 195, fax +48 22 34 74 190
mail: zsk@men.gov.pl
www.men.gov.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
tel. +48 22 241 71 00
mail: zsk@ibe.edu.pl
www.ibe.edu.pl

Punkt Koordynacyjny ds. Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji
tel. +48 22 34 74 195
mail: info.kwalifikacje@men.gov.pl
www.prk.men.gov.pl
ZSK
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego