W ostatnich dniach Zintegrowany System Kwalifikacji powiększył się aż o pięć nowych kwalifikacji rynkowych (rzemieślniczych): „Stolarz – dyplom mistrzowski”, „Stolarz meblowy – dyplom mistrzowski” , „Stolarz meblowy – świadectwo czeladnicze” oraz „Cukiernik – dyplom mistrzowski” i „Lakiernik samochodowy – świadectwo czeladnicze”.

Nowe kwalifikacje w ZSK to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku, gdzie sprawdzone i potwierdzone uznanym certyfikatem umiejętności mają dużą wartość dla pracodawców. To także szansa dla pracowników, którzy chcą w oficjalny sposób potwierdzić to, co już potrafią i zdobyć odpowiedni dokument, poświadczający ich kompetencje.

Informacje o wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach potrzebnych do uzyskania kwalifikacji, można znaleźć w Monitorze Polskim:

„Stolarz – dyplom mistrzowski”

„Lakiernik samochodowy – świadectwo czeladnicze”

„Cukiernik – dyplom mistrzowski”

„Stolarz meblowy – dyplom mistrzowski”

„Stolarz meblowy – świadectwo czeladnicze”

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Strategii, Kwalifikacji
i Kształcenia Zawodowego

tel. +48 22 34 74 195, fax +48 22 34 74 190
mail: zsk@men.gov.pl
www.men.gov.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
tel. +48 22 241 71 00
mail: zsk@ibe.edu.pl
www.ibe.edu.pl

Punkt Koordynacyjny ds. Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji
tel. +48 22 34 74 195
mail: info.kwalifikacje@men.gov.pl
www.prk.men.gov.pl
ZSK
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego