"Glazurnik - dyplom mistrzowski" - to nowa kwalifikacja rynkowa (rzemieślnicza), która pojawiła się w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. 

Od dziś, wszyscy zainteresowani będą mogli uzyskać oficjalne potwierdzenie swoich umiejętności i zdobyć odpowiedni dokument, poświadczający ich kompetencje.

Więcej informacji o wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach potrzebnych do uzyskania kwalifikacji:

"Glazurnik - Dyplom mistrzowski"

Warto zaznaczyć, że w ZSK jest również kwalifikacja "Glazurnik - świadectwo czeladnicze".

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Strategii, Kwalifikacji
i Kształcenia Zawodowego

tel. +48 22 34 74 195, fax +48 22 34 74 190
mail: zsk@men.gov.pl
www.men.gov.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
tel. +48 22 241 71 00
mail: zsk@ibe.edu.pl
www.ibe.edu.pl

Punkt Koordynacyjny ds. Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji
tel. +48 22 34 74 195
mail: info.kwalifikacje@men.gov.pl
www.prk.men.gov.pl
ZSK
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego