"Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych" i "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych" to dwie nowe kwalifikacje włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

 

Osoba posiadająca kwalifikację „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych” lub "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych" będzie mogła samodzielnie planować i przeprowadzać mediację w sprawach gospodarczych albo cywilnych zarówno ze skierowania sądu, jak i pozasądowych.

Więcej informacji o wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach potrzebnych do uzyskania kwalifikacji:

Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych

Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Strategii, Kwalifikacji
i Kształcenia Zawodowego

tel. +48 22 34 74 195, fax +48 22 34 74 190
mail: zsk@men.gov.pl
www.men.gov.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
tel. +48 22 241 71 00
mail: zsk@ibe.edu.pl
www.ibe.edu.pl

Punkt Koordynacyjny ds. Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji
tel. +48 22 34 74 195
mail: info.kwalifikacje@men.gov.pl
www.prk.men.gov.pl
ZSK
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego