Do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji włączono kolejną kwalifikację rynkową - "Projektowanie grafiki komputerowej". 

 

Osoba chcąca uzyskać kwalifikację "Projektowanie grafiki komputerowej", będzie musiała wykazać się m.in. umiejętnością samodzielnego wykonania projektu graficznego z przeznaczeniem do publikacji elektronicznej lub w formie druku zgodnie z obowiązującymi standardami i wymaganiami technicznymi. Musi potrafić pozyskiwać materiały graficzne i tekstowe od klienta oraz korzystać z materiałów graficznych dostępnych na rynku, zgodnie z zasadami praw autorskich.

 

Więcej informacji o wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach potrzebnych do uzyskania kwalifikacji:

Projektowanie grafiki komputerowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Strategii, Kwalifikacji
i Kształcenia Zawodowego

tel. +48 22 34 74 195, fax +48 22 34 74 190
mail: zsk@men.gov.pl
www.men.gov.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
tel. +48 22 241 71 00
mail: zsk@ibe.edu.pl
www.ibe.edu.pl

Punkt Koordynacyjny ds. Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji
tel. +48 22 34 74 195
mail: info.kwalifikacje@men.gov.pl
www.prk.men.gov.pl
ZSK
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego