W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji pojawiła się kolejna kwalifikacja rynkowa - "Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D". To niezwykle ważna informacja dla całego rynku zajmującego się drukiem przestrzennym, który staje się coraz bardziej popularny. 

 

Osoba posiadająca tę kwalifikację będzie potrafiła samodzielnie działać w zakresie stosowania techniki druku 3D, aby wytwarzać obiekty fizyczne na podstawie dostarczonych modeli komputerowych. Będzie kontrolować i reagować na zdarzenia zakłócające prawidłowy proces wytwarzania obiektu oraz dokonywać analizy efektu druku 3D pod kątem zgodności z dokumentacją techniczną oraz efektem oczekiwanym w ramach wybranej technologii.

 

Więcej informacji o wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach potrzebnych do uzyskania kwalifikacji:

Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Strategii, Kwalifikacji
i Kształcenia Zawodowego

tel. +48 22 34 74 195, fax +48 22 34 74 190
mail: zsk@men.gov.pl
www.men.gov.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
tel. +48 22 241 71 00
mail: zsk@ibe.edu.pl
www.ibe.edu.pl

Punkt Koordynacyjny ds. Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji
tel. +48 22 34 74 195
mail: info.kwalifikacje@men.gov.pl
www.prk.men.gov.pl
ZSK
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego