Do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji włączono kolejną kwalifikacje rynkową - "Serwis napojów mieszanych i alkoholi".

 

Włączona do Systemu kwalifikacja odpowiada na zapotrzebowanie rynku gastronomicznego. Bary i restauracje cały czas potrzebują wykwalifikowanych pracowników, którzy zapewnią najwyższą jakość obsługi.

Osoba posiadająca kwalifikację będzie gotowa do samodzielnego przygotowania alkoholi, a także mieszanych napojów alkoholowych oraz bezalkoholowych (soft drinks) według gotowych lub autorskich receptur. Będzie się posługiwać wiedzą dotyczącą alkoholi, napojów alkoholowych, dodatków używanych w przygotowaniu napojów mieszanych oraz sprzętu wykorzystywanego w barze.

 

Więcej informacji o wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach potrzebnych do uzyskania kwalifikacji:

Serwis napojów mieszanych i alkoholi

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Strategii, Kwalifikacji
i Kształcenia Zawodowego

tel. +48 22 34 74 195, fax +48 22 34 74 190
mail: zsk@men.gov.pl
www.men.gov.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
tel. +48 22 241 71 00
mail: zsk@ibe.edu.pl
www.ibe.edu.pl

Punkt Koordynacyjny ds. Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji
tel. +48 22 34 74 195
mail: info.kwalifikacje@men.gov.pl
www.prk.men.gov.pl
ZSK
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego