W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji pojawiła się nowa kwalifikacja funkcjonująca - "Montowanie i serwisowanie przyłączy oraz instalacji wewnątrzbudynkowych w technologii światłowodowej".

 

W dniu 14 maja 2019 roku Minister Cyfryzacji podpisał umowę z podmiotem zewnętrznego zapewniania jakości - Grupą Gumułka wobec Akademii Światłowodowej w zakresie uprawnienia do certyfikowania tej kwalifikacji.

 

Osoba posiadająca tę kwalifikację może podejmować zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się budową i eksploatacją sieci światłowodowych na stanowiskach montera, instalatora lub serwisanta sieci światłowodowych. Podejmowane działania zawodowe może również wykonywać w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Może również rozwijać swoje umiejętności instalowania aktywnych elementów sieci światłowodowych, a także podnosić kompetencje osobiste i zawodowe w zakresie umiejętności interpersonalnych, kierowania zespołem. 

 

Zobacz kwalifikację w Rejestrze:

Montowanie i serwisowanie przyłączy oraz instalacji wewnątrzbudynkowych w technologii światłowodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Strategii, Kwalifikacji
i Kształcenia Zawodowego

tel. +48 22 34 74 195, fax +48 22 34 74 190
mail: zsk@men.gov.pl
www.men.gov.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
tel. +48 22 241 71 00
mail: zsk@ibe.edu.pl
www.ibe.edu.pl

Punkt Koordynacyjny ds. Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji
tel. +48 22 34 74 195
mail: info.kwalifikacje@men.gov.pl
www.prk.men.gov.pl
ZSK
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego