Ministerstwo Cyfryzacji zawarło umowę z PZZJ - Instytutem Technologii Eksploatacji - PIB dla kwalifikacji "Tworzenie witryn internetowych" oraz "Projektowanie grafiki komputerowej", w związku z tym obie kwalifikacje otrzymały status funkcjonujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

 

Osoba posiadająca kwalifikację "Tworzenie witryn internetowych" będzie potrafiła zaprojektować i zaprogramować front-end witryny internetowej, wykorzystując technologię HTML, CSS i Javascript. Będzie gotowa do wprowadzania modyfikacji materiałów graficznych w podstawowym zakresie. Również w podstawowym zakresie będzie potrafiła prowadzić prace po stronie technologii serwerowych: bazy danych, panelu administracyjnego oraz Systemu Zarządzania Treścią (CMS). 

 

Osoba posiadająca kwalifikację "Projektowanie grafiki komputerowej" będzie posiadała umiejętności tworzenia i publikowania projektów graficzne, wykorzystując oprogramowanie komputerowe, z uwzględnieniem potrzeb i preferencji klientów. Uzyskaniem kwalifikacji mogą być zainteresowane osoby, które preferują pracę samodzielną i są gotowe do ponoszenia odpowiedzialności za całość wykonywanego projektu.
Oprócz powyższego, grafik będzie przygotowany do świadczenia usług w ramach własnej działalności gospodarczej lub w firmach zajmujących się tworzeniem witryn internetowych na zlecenie klienta, drukarniach, firmach zajmujących się dostarczaniem platform e-learningowych oraz tworzących treści szkoleń e-learningowych, agencjach.

 

Dokładniejszy opis kwalifikacji znajdziesz w Rejestrze:

Tworzenie witryn internetowych

Projektowanie grafiki komputerowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Strategii, Kwalifikacji
i Kształcenia Zawodowego

tel. +48 22 34 74 195, fax +48 22 34 74 190
mail: zsk@men.gov.pl
www.men.gov.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
tel. +48 22 241 71 00
mail: zsk@ibe.edu.pl
www.ibe.edu.pl

Punkt Koordynacyjny ds. Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji
tel. +48 22 34 74 195
mail: info.kwalifikacje@men.gov.pl
www.prk.men.gov.pl
ZSK
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego